Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

REMLABNET - User experience and mixed reality continuum

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOMENDA, Tomáš a František SCHAUER. REMLABNET - User experience and mixed reality continuum. International Journal of Online Engineering [online]. 2018, vol. 14, iss. 2, s. 38-47. [cit. 2023-02-02]. ISSN 1868-1646. Dostupné z: http://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/7651.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Austria Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Austria