Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The key factors influencing clients' decision-making in the market of selected planned healthcare in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STAŇKOVÁ, Pavla, Jana HORKELOVÁ, Jana LUČZEWSKÁ, Juliana TICHÁ, Soňa ZIMČÍKOVÁ a Jan ČERNOBILA. The key factors influencing clients' decision-making in the market of selected planned healthcare in the Czech Republic. Journal of Competitiveness [online]. 2017, vol. 9, iss. 4, s. 94-113. [cit. 2022-12-04]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=aktualni&cid=268&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International