Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of irradiation on mechanical and thermal properties of selected types of polymers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MAŇAS, David, Martin OVSÍK, Aleš MIZERA, Miroslav MAŇAS, Lenka HÝLOVÁ, Martin BEDNAŘÍK a Michal STANĚK. The effect of irradiation on mechanical and thermal properties of selected types of polymers. Polymers [online]. 2018, vol. 10, iss. 2 [cit. 2021-01-25]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2073-4360/10/2/158/htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International