Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of pigment concentration on mechanical properties and on color stability of polycarbonate

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANOŠTÍK, Václav, Vojtěch ŠENKEŘÍK, Kristýna JELÍNKOVÁ a Michal STANĚK. Effect of pigment concentration on mechanical properties and on color stability of polycarbonate. WSEAS Transactions on Environment and Development [online]. 2017, vol. 13, s. 487-494. [cit. 2024-05-26]. ISSN 1790-5079. Dostupné z: http://wseas.org/wseas/cms.action?id=15004.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International