Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Land-use development of cultural landscape of Slovak enclave Sari in Hungary (1696-2011)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BOLTIŽIAR, Martin, Peter CHRASTINA a Jakub TROJAN. Land-use development of cultural landscape of Slovak enclave Sari in Hungary (1696-2011). In: Geograficke Informacie, Vol 20 [online]. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016, s. 24-37. [cit. 2021-01-20]. ISSN 1337-9453. Dostupné z: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/333-vyvoj-vyuzitia-kulturnej-krajiny-slovenskej-enklavy-sara-v-madarsku-1696-2011.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články