Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Organizational agility and HRM strategy: Do they really enhance firms' competitiveness?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SAHA, Nibedita, Aleš GREGAR a Petr SÁHA. Organizational agility and HRM strategy: Do they really enhance firms' competitiveness?. International Journal of Organizational Leadership [online]. 2017, vol. 6, iss. 3, s. 323-334. [cit. 2020-08-13]. ISSN 2383-1103. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1976011708?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International