Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Martin ADÁMEK, Anna ADÁMKOVÁ, Marie BORKOVCOVÁ, Martina BEDNÁŘOVÁ a Josef SKÁCEL. Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 725-730. [cit. 2021-07-26]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/850.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported