Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Evaluation of selected physicochemical parameters of extra virgin olive oil commercialized in the Czech market and stored during a period of 5 months

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SALEK, Richardos-Nicolaos, Iva BUREŠOVÁ, Stanislav KRÁČMAR, Eva LORENCOVÁ, Ludmila ZÁLEŠÁKOVÁ a Vikendra DABASH. Evaluation of selected physicochemical parameters of extra virgin olive oil commercialized in the Czech market and stored during a period of 5 months. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 664-672. [cit. 2024-05-30]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/823.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported