Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The socioeconomic characteristics of rural farmers and their net income in OJO and Badagry local government areas of Lagos state, Nigeria

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OTEKHILE, Cathy-Austin Funke a Nahanga VERTER. The socioeconomic characteristics of rural farmers and their net income in OJO and Badagry local government areas of Lagos state, Nigeria. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2017, vol. 65, iss. 6, s. 2037-2043. [cit. 2021-08-06]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/65/6/2037/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International