Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Public administration management and social services in Czech municipalities: Perceived attitudes of municipal officials with the potential application of the smart city principles

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SMÉKALOVÁ, Lenka, Pavel GREBENÍČEK a Filip KUČERA. Public administration management and social services in Czech municipalities: Perceived attitudes of municipal officials with the potential application of the smart city principles. Administratie si Management Public [online]. 2017, iss. 29, s. 54-73. [cit. 2020-10-31]. ISSN 1583-9583. Dostupné z: http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2017/29-04.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-ShareAlike 4.0 International