Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Isolation and thermal stabilization of bacteriocin nisin derived from whey for antimicrobial modifications of polymers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HOLČAPKOVÁ, Pavlína, Zuzana KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Martina HRABALÍKOVÁ, Alexandra ŠALAKOVÁ, Jan DRBOHLAV a Vladimír SEDLAŘÍK. Isolation and thermal stabilization of bacteriocin nisin derived from whey for antimicrobial modifications of polymers. International Journal of Polymer Science [online]. 2017 [cit. 2023-02-08]. ISSN 1687-9422. Dostupné z: https://www.hindawi.com/journals/ijps/2017/3072582/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International