Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Investment decisions' analysis in the hotel industry in chosen Czech regions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SVĚRÁK, Petr a Zuzana JURIGOVÁ. Investment decisions' analysis in the hotel industry in chosen Czech regions. In: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2017), vols 1 and 2 [online]. Barcelona: Academic Conferences Ltd., 2017, s. 1220-1227. [cit. 2023-05-30]. ISSN 2048-8963. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1967748855?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články