Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Immunity of electronic devices against radio-frequency electromagnetic fields

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
URBANČOKOVÁ, Hana, Stanislav KOVÁŘ, Ondřej HALAŠKA a Jan VALOUCH. Immunity of electronic devices against radio-frequency electromagnetic fields. In: MATEC Web of Conferences [online]. Crete Island: EDP Sciences, 2017 [cit. 2024-06-20]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/39/matecconf_cscc2017_02039/matecconf_cscc2017_02039.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International