Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Chicken paws by-products as an alternative source of proteins

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Robert GÁL, Dagmar JANÁČOVÁ, Mária PLŠKOVÁ a Michaela ZACHAROVÁ. Chicken paws by-products as an alternative source of proteins. Oriental Journal of Chemistry [online]. 2017, vol. 33, iss. 5, s. 2209-2216. [cit. 2024-06-16]. ISSN 0970-020X. Dostupné z: http://www.orientjchem.org/vol33no5/chicken-paws-by-products-as-an-alternative-source-of-proteins/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International