Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effectiveness of micro-credit programmes focusing on household income, expenditure and savings: Evidence from Bangladesh

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHOUDHURY, Haque Ariful, Atanu DAS a Ashiqur RAHMAN. The effectiveness of micro-credit programmes focusing on household income, expenditure and savings: Evidence from Bangladesh. Journal of Competitiveness [online]. 2017, vol. 9, iss. 2, s. 34-44. [cit. 2023-06-05]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=248&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International