Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Determinants of SME finance: Evidence from three central european countries

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RAHMAN, Ashiqur, M. Twyeafur RAHMAN a Jaroslav BELÁS. Determinants of SME finance: Evidence from three central european countries. Review of Economic Perspectives [online]. 2017, vol. 17, iss. 3, s. 263-285. [cit. 2024-06-22]. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/revecp.2017.17.issue-3/revecp-2017-0014/revecp-2017-0014.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported