Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mechanistic, or biotic organizations: Research of organizational principles towards sustainability of social systems

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SLINTÁK, Karel. Mechanistic, or biotic organizations: Research of organizational principles towards sustainability of social systems. Journal of Security and Sustainability Issues. 2017, vol. 7, iss. 1, s. 95-112. ISSN 2029-7017.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported