Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Clustering Czech consumers according to their spontaneous awareness of foreign brands

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠTARCHOŇ, Peter, Dagmar WEBEROVÁ a Lenka LIŽBETINOVÁ. Clustering Czech consumers according to their spontaneous awareness of foreign brands. In: Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth [online]. International Business Information Management Association, IBIMA, 2017, s. 1719-1732. [cit. 2023-01-28]. Dostupné z: http://ibima.org/accepted-paper/clustering-czech-consumers-according-to-their-spontaneous-awareness-of-foreign-brands/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články