Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Foodstuff transportation and HACCP

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MÁLEK, Zdeněk, Eva LUKÁŠKOVÁ, Kateřina PITROVÁ a Zdena ROSICKÁ. Foodstuff transportation and HACCP. In: Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth [online]. International Business Information Management Association, IBIMA, 2017, s. 823-831. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http://ibima.org/accepted-paper/foodstuff-transportation-and-haccp/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články