TBU Publications
Repository of TBU Publications

Foodstuff transportation and HACCP

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Foodstuff transportation and HACCP en
dc.contributor.author Málek, Zdeněk
dc.contributor.author Lukášková, Eva
dc.contributor.author Pitrová, Kateřina
dc.contributor.author Rosická, Zdena
dc.relation.ispartof Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-7-6
dc.date.issued 2017
dc.citation.spage 823
dc.citation.epage 831
dc.event.title 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth
dc.event.sdate 2017-05-03
dc.event.edate 2017-05-04
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association, IBIMA
dc.relation.uri http://ibima.org/accepted-paper/foodstuff-transportation-and-haccp/
dc.subject Food quality en
dc.subject Food safety en
dc.subject Foodstuff transportation en
dc.subject Transportation process en
dc.description.abstract In developed countries one of modern age features is found in continued availability of varied foods; regardless it is bakery products, meat, beverages, fruits or vegetables. It is clear that in our climate conditions fruits and vegetables availability is possible just in cases when the transport is properly organized and controlled and interlinked transportation process phases are able to result in satisfying all demands of customers. An important and inevitable prerequisite requires transport operations to maintain the quality and safety of food. Therefore, the crucial role is played by the entire HACCP functionality and ATP agreement. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007527
utb.identifier.obdid 43877537
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85029760384
utb.identifier.wok 000410252700081
utb.source d-scopus
dc.date.accessioned 2017-10-16T14:43:42Z
dc.date.available 2017-10-16T14:43:42Z
utb.contributor.internalauthor Málek, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Lukášková, Eva
utb.contributor.internalauthor Pitrová, Kateřina
utb.fulltext.affiliation Zdeněk Málek, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, malek@hotskolabrno.cz Eva Lukášková, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, lukaskova@hotskolabrno.cz Kateřina Pitrová, Department of Environmental Security, Faculty of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata University in Zlín, Nám T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, pitrova@flkr.utb.cz Zdena Rosická, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, velichova@hotskolabrno.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Dopravní řešení.cz. Přeprava potravin. [online] © Copyright 2013. [cit. 28. 1. 2014] Dostupné z: http://www.dopravni-reseni.cz/preprava-potravin/ GMP+ International, Feed Safety and Sustainability Assurance [online]. [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: https://www.gmpplus.org/pagina/881/brochures.aspx Parlamentní listy.cz. URS Czech: Od příštího roku budou potraviny v ČR bezpečnější. [online] © OUR MEDIA a.s. 2009-2015. [cit. 28. 12. 2015] Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/URS-Czech-Od-pristiho-roku-budou-potraviny-v-CR-bezpecnejsi-293400 Vitalfit.cz. Potraviny putující napříč kontinenty. [online] [cit. 28. 12. 2015] Dostupné z: http://www.vitalfit.cz/uvodni-strana/clanky/potraviny-putujici-napric-po-zemekouli Evropská hospodářská komise, dopravní divize: Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), Ženeva, září 1976. [online] [cit. 28. 12. 2015] Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/A803ACEC-CD3E-422E-8719-8F643FD14A5A/0/ATP2013cz.pdf DOČKAL, Petr. Systém kritických bodů (HACCP) při prodeji potravin v potravinářském maloobchodu. [online] [cit. 28. 12. 2015] Dostupné z: http://www.haccp.estranky.cz/clanky/haccp/system-kritickych-bodu/system-kritickych-bodu--haccp--pri-prodeji-potravin-v-potravinarskem-maloobchodu.html FAO and the World Health Organization. CODEX ALIMENTARIUS. 2016. [online] [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ JANÁK, Tomáš. Výběr druhu dopravy v nákladní dopravě. (diplomová práce). Pardubice: UP Dopravní fakulta Jana Pernera, 2008, [online] [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/29333/JanakT_Vyber%20druhu_AS_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y Zákon č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích KOLAŘÍKOVÁ Magda. Bezpečnost přepravy potravin prostředky silniční dopravy. (bakalářská práce). Uherské Hradiště: FLKŘ, 2015. [online] [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/34324/kola%C5%99%C3%ADkov%C3%A1_2015_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y HANET. Plastové přepravky. [online] [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: http://www.hanet.cz/prepravky-boxy-a-popelnice/plastove-prepravky/ Crossroads Logistics. Klasifikace kontejnerů. [online] [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: http://pre-alert.com/cs/namorni-preprava/classifications-of-containers/ EUROPALETY 2014. Normy EUR a EPAL palet. online] [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: http://www.euro-palety.cz/palety/normy-eur-a-epal-palet/ Evropský parlament. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Příl. 2 kap. 4 [online] [cit. 28. 1. 2016] Dostupné z: http://www.greencz.cz/images/pdf/newpdf/narizeni_ep.pdf
utb.fulltext.sponsorship -
utb.scopus.affiliation Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, Brno, Czech Republic; Department of Environmental Security, Faculty of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata University in Zlín, Nám T. G. Masaryka 5555, Zlín, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record