Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The consequences of "options" in the directive 2013/34/EU of the European parliament and of the council on the financial statements

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HÝBLOVÁ, Eva a Alena KOLČAVOVÁ. The consequences of "options" in the directive 2013/34/EU of the European parliament and of the council on the financial statements. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2017, vol. 65, iss. 4, s. 1349-1357. [cit. 2021-06-22]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/65/4/1349/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International