Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Gas-phase fragmentation of 1-adamantylbisimidazolium salts and their complexes with cucurbit[7]uril studied using selectively 2H-labeled guest molecules

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ČABLOVÁ, Andrea, Michal ROUCHAL, Barbora HANULÍKOVÁ, Jan VÍCHA, Lenka DASTYCHOVÁ, Zdeňka PRUCKOVÁ a Robert VÍCHA. Gas-phase fragmentation of 1-adamantylbisimidazolium salts and their complexes with cucurbit[7]uril studied using selectively 2H-labeled guest molecules. Rapid Communications in Mass Spectrometry [online]. 2017, vol. 31, iss. 18, s. 1510-1518. [cit. 2023-03-30]. ISSN 0951-4198. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcm.7919/full.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články