Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Determinants of public fund's savings formation via public procurement process

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GAVUROVÁ, Beáta, Andrea TKÁČOVÁ a David TUČEK. Determinants of public fund's savings formation via public procurement process. Administratie si Management Public [online]. 2017, iss. 28, s. 25-44. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1583-9583. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1912121079?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-ShareAlike 4.0 International