Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antimicrobial effect of selected lactic acid bacteria against microorganisms with decarboxylase activity

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PUREVDORJ, Khatantuul, Kristýna MARŠÁLKOVÁ, Iva BŘEZINOVÁ, Adéla ŽALKOVÁ, Pavel PLEVA a Leona BUŇKOVÁ. Antimicrobial effect of selected lactic acid bacteria against microorganisms with decarboxylase activity. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 230-235. [cit. 2021-07-24]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/740.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported