Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Proactiveness, competitive aggressiveness and autonomy: A comparative study from the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RAHMAN, Ashiqur, Mehmet CIVELEK a Ludmila KOZUBÍKOVÁ. Proactiveness, competitive aggressiveness and autonomy: A comparative study from the Czech Republic. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy [online]. 2016, vol. 11, iss. 3, s. 631-650. [cit. 2020-10-27]. ISSN 1689-765X. Dostupné z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=459557.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International