Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Maze navigation on ball & plate model

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SPAČEK, Ľuboš, Vladimír BOBÁL a Jiří VOJTĚŠEK. Maze navigation on ball & plate model. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. Springer Verlag, 2017, s. 206-215. [cit. 2021-01-25]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57264-2_21.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články