Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nutritional potential of selected insect species reared on the island of Sumatra

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADÁMKOVÁ, Anna, Jiří MLČEK, Lenka KOUŘIMSKÁ, Marie BORKOVCOVÁ, Tomáš BUŠINA, Martin ADÁMEK, Martina BEDNÁŘOVÁ a Jan KRAJSA. Nutritional potential of selected insect species reared on the island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2017, vol. 14, iss. 5 [cit. 2024-07-20]. ISSN 1661-7827. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1660-4601/14/5/521/htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International