Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of added pumpkin flour on sensory and textural quality of rice bread

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DABASH, Vikendra, Iva BUREŠOVÁ, Marián TOKÁR, Michaela ZACHAROVÁ a Robert GÁL. The effect of added pumpkin flour on sensory and textural quality of rice bread. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences [online]. 2017, vol. 6, iss. 6, s. 1269-1271. [cit. 2023-02-05]. ISSN 1338-5178. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1919505312?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International