Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

PVP based materials: Biodegradation in different environments

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VAŇHAROVÁ, Ludmila, Markéta JULINOVÁ a Roman SLAVÍK. PVP based materials: Biodegradation in different environments. Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia i inzynieria ekologiczna S [online]. 2017, vol. 24, iss. 2, s. 299-309. [cit. 2023-12-06]. ISSN 1898-6196. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/eces.2017.24.issue-2/eces-2017-0021/eces-2017-0021.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International