Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Experimental and numerical research of the thermal properties of a PCM window panel

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOLÁČEK, Martin, Hana CHARVÁTOVÁ a Stanislav SEHNÁLEK. Experimental and numerical research of the thermal properties of a PCM window panel. Sustainability (Switzerland) [online]. 2017, vol. 9, iss. 7 [cit. 2020-08-09]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2071-1050/9/7/1222/htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International