Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antibiotic resistance, virulence factors and biofilm formation ability in Escherichia coli strains isolated from chicken meat and wildlife in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PAVLÍČKOVÁ, Silvie, Anja KLANČNIK, Magda DOLEŽALOVÁ, Sonja Smole MOŽINA a Ivan HOLKO. Antibiotic resistance, virulence factors and biofilm formation ability in Escherichia coli strains isolated from chicken meat and wildlife in the Czech Republic. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes [online]. 2017, vol. 52, iss. 8, s. 570-576. [cit. 2020-08-13]. ISSN 0360-1234. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601234.2017.1318637.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články