Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Welfare of the mealworm (Tenebrio molitor) breeding with regard to nutrition value and food safety

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADÁMKOVÁ, Anna, Martin ADÁMEK, Jiří MLČEK, Marie BORKOVCOVÁ, Martina BEDNÁŘOVÁ, Lenka KOUŘIMSKÁ, Josef SKÁCEL a Eva VÍTOVÁ. Welfare of the mealworm (Tenebrio molitor) breeding with regard to nutrition value and food safety. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 460-465. [cit. 2021-08-05]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/779.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International