Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electronic nose in edible insects area

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADÁMEK, Martin, Anna ADÁMKOVÁ, Marie BORKOVCOVÁ, Jiří MLČEK, Martina BEDNÁŘOVÁ, Lenka KOUŘIMSKÁ, Josef SKÁCEL a Michal ŘEZNÍČEK. Electronic nose in edible insects area. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 446-451. [cit. 2023-06-06]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/785.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International