Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Structural funding and intrastate regional disparities in post-communist countries

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NOVOSÁK, Jiří, Oldřich HÁJEK, Peter HORVÁTH a Jana NEKOLOVÁ. Structural funding and intrastate regional disparities in post-communist countries. Transylvanian Review of Administrative Sciences [online]. 2017, vol. 13, iss. 51E, s. 53-69. [cit. 2024-07-12]. ISSN 1842-2845. Dostupné z: http://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/524.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International