Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

How food is processed in the human body or children's concepts of how the digestive system works

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
WIEGEROVÁ, Adriana a Andrea DALAJKOVÁ. How food is processed in the human body or children's concepts of how the digestive system works. In: Education, Health and ICT for a Transcultural World [online]. Almería: Elsevier Science B.V., 2017, s. 1582-1587. [cit. 2021-12-04]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817302495.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International