Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Esters with imidazo [1,5-c] quinazoline-3,5-dione ring spectral characterization and quantum-mechanical modeling

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HĘCLIK, Karol, Agnieszka SZYSZKOWSKA, Damian TRZYBIŃSKI, Krzysztof WOŹNIAK, Antonín KLÁSEK a Iwona ZARZYKA. Esters with imidazo [1,5-c] quinazoline-3,5-dione ring spectral characterization and quantum-mechanical modeling. Journal of Molecular Modeling [online]. 2017, vol. 23, iss. 4 [cit. 2021-07-28]. ISSN 1610-2940. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-017-3284-1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International