Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Flexible graduate is successful graduate. Key factors of successful job interview, results of a comparative analysis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VENDOLSKÁ, Iva a Eliška KAČEROVÁ. Flexible graduate is successful graduate. Key factors of successful job interview, results of a comparative analysis. Journal of Competitiveness [online]. 2016, vol. 8, iss. 2, s. 87-102. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=220&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International