Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

On some aspects of territorial competitiveness: Smart specialization in the Zlín 2020 strategy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NOVOSÁK, Jiří, Oldřich HÁJEK, Petr ZAHRADNÍK a Jana NEKOLOVÁ. On some aspects of territorial competitiveness: Smart specialization in the Zlín 2020 strategy. Journal of Competitiveness [online]. 2013, vol. 5, iss. 3, s. 3-13. [cit. 2024-07-14]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=140&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International