Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Self-regulation and academic self-efficacy of Czech university students

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
JAKEŠOVÁ, Jitka, Jan KALENDA a Peter GAVORA. Self-regulation and academic self-efficacy of Czech university students. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Paris: Elsevier Science B.V., 2015, s. 1117-1123. [cit. 2021-01-22]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815008551.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International