TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pivovar u Fleků jako turistický cíl

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pivovar u Fleků jako turistický cíl cs
dc.title Brewery U Fleku as a target of tourism en
dc.contributor.author Kozák, Vratislav
dc.relation.ispartof Aktuální problémy cestovního ruchu „MÍSTNÍ BOHATSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH“. Local Heritage and Tourism
dc.date.issued 2016
dc.citation.spage 217
dc.citation.epage 226
dc.event.title 11th International Conference on Topical Issues Of Tourism
dc.event.location Jihlava
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2016-02-24
dc.event.edate 2016-02-25
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
dc.publisher Coll Polytechnics Jihlava en
dc.relation.uri https://kcr.vspj.cz/historie-konferenci-kcr/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2016
dc.subject konkurence nových minipivovarů cs
dc.subject nejstarší minipivovar cs
dc.subject změna klientely cs
dc.subject zvýšení konkurenceschopnosti cs
dc.subject Change of clientele en
dc.subject Increasing competitiveness en
dc.subject New microbreweries competition en
dc.subject Oldest microbrewery en
dc.description.abstract Pivovar U Fleků byl založen již v patnáctém století a je nejstarším minipivovarem na území české republiky. Jeho klientela se postupem časů změnila. Od intelektuálů a obroditelů, přes studenty a brigády socialistické práce až po dnešní především zahraniční návštěvníky. Pivovar nabízí v sedmi místnostech 700 míst a zahrada 500 míst. Hlavní atrakcí je samozřejmě „třináctivoltové“ pivo, za kterým směřují příznivci z celého světa. V posledních deseti letech v Praze vzniklo několik dalších minipivovarů, které jsou pro Pivovar U Fleků vážnou konkurencí. Autor příspěvku použil metodu terénního šetření, pozorování a interview s majitelem pivovaru a emeritním sládkem. Pro udržení turistické atraktivity je nezbytné inovovat marketingovou komunikaci, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a rozšířit nabídku suvenýrů. cs
dc.description.abstract Brewery U Fleku opened in 15th century and it is the oldest microbrewery in Czech Republic. Clientele has changed during the times. From intellectuals and resurgent s to students and socialism work-brigade members up to the actual, mostly foreign visitors. Brewery can offer in seven halls the place for 700 guests and another 500 at the garden. The main attraction is, of course, "Thirteen|Volts Beer", with beer-lovers following this brand from all over the world. During the last ten years in City of Prague more microbreweries was opened, being the serious competition for Brewery U Fleku. Author of this article used field research method, observations and interview with the brewery owner and brew master emeritus. To sustain the attractiveness for visitors, it is necessary to build the marketing communication, increase the offered services quality and extend souvenirs variety. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006977
utb.identifier.obdid 43875560
utb.identifier.wok 000392721500022
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2017-07-13T14:50:29Z
dc.date.available 2017-07-13T14:50:29Z
utb.contributor.internalauthor Kozák, Vratislav
utb.fulltext.affiliation KONTAKTNÍ ÚDAJE doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Ústav managementu a ekonomiky Nám. T. G. Masaryka 5555 Kozak@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record