TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pivovar u Fleků jako turistický cíl

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOZÁK, Vratislav. Pivovar u Fleků jako turistický cíl. In: Aktuální problémy cestovního ruchu „MÍSTNÍ BOHATSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH“. Local Heritage and Tourism [online]. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s. 217-226. [cit. 2024-04-13]. Dostupné z: https://kcr.vspj.cz/historie-konferenci-kcr/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2016.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles