Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modelling the impact of fiscal policy on non-oil GDP in a resource rich country: Evidence from Azerbaijan

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ALIYEV, Khatai, Bruce DEHNING a Orkhan NADIROV. Modelling the impact of fiscal policy on non-oil GDP in a resource rich country: Evidence from Azerbaijan. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2016, vol. 64, iss. 6, s. 1869-1878. [cit. 2022-11-28]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/64/6/1869/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International