Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Decarboxylase-positive Enterococcus faecium strains isolated from rabbit meat and their sensitivity to enterocins

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LAUKOVÁ, Andrea, Renáta SZABÓOVÁ, Pavel PLEVA, Leona BUŇKOVÁ a Ľubica CHRASTINOVÁ. Decarboxylase-positive Enterococcus faecium strains isolated from rabbit meat and their sensitivity to enterocins. Food Science and Nutrition [online]. 2017, vol. 5, iss. 1, s. 31-37. [cit. 2021-01-19]. ISSN 2048-7177. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fsn3.361/abstract;jsessionid=8F5FE1272A81F432555C32E9CCC0440E.f03t04.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International