Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Is it sufficient to assess cost behavior merely by volume of production? Cost behavior research results from Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NOVÁK, Petr a Ondřej VENCÁLEK. Is it sufficient to assess cost behavior merely by volume of production? Cost behavior research results from Czech Republic. Montenegrin Journal of Economics [online]. 2016, vol. 12, iss. 3, s. 139-154. [cit. 2021-06-19]. ISSN 1800-5845. Dostupné z: http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/139-154_nowak_and_vencalek_0.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported