Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Tendencies of gifted pupils toward selected aspects of conformist behavior in the context of their relationships with classmates

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MACHŮ, Eva, Ilona KOČVAROVÁ a Radka KOPŘIVOVÁ. Tendencies of gifted pupils toward selected aspects of conformist behavior in the context of their relationships with classmates. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Istanbul: Elsevier Science BV, 2016, s. 214-221. [cit. 2021-09-26]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816000938.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International