Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Model of market orientation of high-tech firms in Germany: Validation study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANGL, Patrik. Model of market orientation of high-tech firms in Germany: Validation study. Business: Theory and Practice [online]. 2016, vol. 17, iss. 3, s. 216-224. [cit. 2023-01-28]. ISSN 1648-0627. Dostupné z: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/view/643.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International