Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A comparison of the market orientation model in Czech and German high-tech companies

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANGL, Patrik. A comparison of the market orientation model in Czech and German high-tech companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2016, vol. 64, iss. 5, s. 1717-1729. [cit. 2024-07-25]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/64/5/1717/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International