Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Strategic business performance management on the base of controlling and managerial information support

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ZÁMEČNÍK, Roman a Rastislav RAJNOHA. Strategic business performance management on the base of controlling and managerial information support. In: Procedia Economics and Finance  [online]. Ephesus: Elsevier Science B.V., 2015, s. 769-776. [cit. 2021-07-30]. ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115008436.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International