Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Odkrývání mechanismů autoregulace u dětí a mladistvých v ústavní péči

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÁVROVÁ, Soňa, Karla HRBÁČKOVÁ a Jakub HLADÍK. Odkrývání mechanismů autoregulace u dětí a mladistvých v ústavní péči. In: International Conference on Education & Educational Psychology 2013 (ICEEPSY 2013) [online]. Antalya: Elsevier Science B.V., 2014, s. 583-592. [cit. 2023-06-05]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/112.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported