TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pracovní potenciál starších pracovníků: jak personalisté mohou přispět k jeho rozvoji?

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pracovní potenciál starších pracovníků: jak personalisté mohou přispět k jeho rozvoji? cs
dc.title The Work Potential of Older Workers: How may HR Managers Contribute to its Development? en
dc.contributor.author Gregar, Aleš
dc.contributor.author Pejřová, Ivana
dc.contributor.author Klímek, Petr
dc.relation.ispartof Psychologie práce a organizace 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7378-309-9
dc.date.issued 2015
dc.citation.spage 95
dc.citation.epage 102
dc.event.title Psychologie Prace a Organizace 2015
dc.event.location Prague
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2015-05-20
dc.event.edate 2015-05-22
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher MATFYZPRESS Publishing House
dc.relation.uri http://kpskonference.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/87/2016/01/Psychologie-prace-2015-text.pdf
dc.subject pracovníci 50+ cs
dc.subject pracovní potenciál pracovníků 50+ cs
dc.subject personalisté cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject workers 50+ en
dc.subject 50+employees working potential en
dc.subject HR manager en
dc.subject HR management en
dc.subject competitiveness en
dc.description.abstract Prognóza demografického vývoje věkové struktury pracovníků na trhu práce a statistické údaje o vývoji nezaměstnanosti pracovníků 50+ ukazují, že z pohledu makroekonomického představuje skupina starších pracovníků vzrůstající ekonomický, ale také sociální problém. Z pohledu kvalifikace a motivace, tato skupina pracovníků představuje velmi významný potenciál znalostí, dovedností a schopností, který při použití vhodných specifických postupů personálního řízení může být významným potenciálem pro řízení lidských zdrojů podniku a zvyšování jeho konkurenceschopnosti. To jsou otázky, na které je náš výzkum zaměřen. V příspěvku je prezentována část výsledků, které se týkají vztahu personálních manažerů, k otázkám pracovního potenciálu pracovníků 50+ a podmínek pro jeho uplatnění v podniku. cs
dc.description.abstract Statistical data on employee's 50+ unemployment along with the demographic age structure forecast of the workforce in the labour market show, that group of workers 50+ makes growing macro-economic and also social problem. Our research is based on the assumption that it is possible and necessary to find a solution at the level of micro-economic (company). With regard to traditional concept of personnel management, employees 50+ are not perceived as a group that represents an interesting work potential for a company. They are seen as a specific group of employees requiring special treatment of personnel management, which is focused on preparing on retirement (often early retirement) of these workers. But in terms of qualification and motivation and in the perspective of another 15 years of their working time, this group can represent a significant potential of knowledge, skills and abilities. Employees 50+ would be a significant potential for company human resource management and its competitiveness, if we use specific procedures of personnel management. These are the questions that our research is focused. The paper presents part of the results that relate to personnel managers, working on issues of the potential of workers 50+ and conditions for its application in the enterprise. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006715
utb.identifier.obdid 43874747
utb.identifier.wok 000380562700008
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:08Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:08Z
utb.contributor.internalauthor Gregar, Aleš
utb.contributor.internalauthor Pejřová, Ivana
utb.contributor.internalauthor Klímek, Petr
utb.fulltext.affiliation Gregar Aleš, Pejřová Ivana, Klímek Petr Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně gregar@fame.utb.cz , pejrova@fai.utb.cz , klimek@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references -
utb.fulltext.faculty Fakulta managementu a ekonomiky
utb.fulltext.faculty Fakulta managementu a ekonomiky
utb.fulltext.faculty Fakulta managementu a ekonomiky
Find Full text

Files in this item

Show simple item record